Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PRACA KOLPORTERSKA - Żądanie zapłaty kiedy zamówienie jest nieprzyjęte.

Słyszałem brata mówiącego, że zażądał od kogoś aby mu zapłacił za jego czas. Czy uważałbyś to za właściwe, kiedy ktoś odmawia przyjęcia zamówionych książek?

Nie sądzę abym żądał od danej osoby zapłacenia mi za mój czas, chyba że byłaby to taka sprawa: Jeżeli ten co zamówił książki i zapłacił za nie, a potem żądałby ode mnie abym mu zwrócił pieniądze, mówiąc, że ich nie chce czytać, wówczas uważałbym za właściwe powiedzieć mu tak: "Otóż, mój przyjacielu, jeżeli naprawdę upierasz się, aby oddać mi je, zapewne gotów będziesz zgodzić się z tym abym i ja coś dostał za czas stracony. Sądzę, że przyznasz iż zapłacenie kwodra za czas stracony na przyjście po zamówienie i kwodra za przyniesienie tych książek do ciebie, nie jest zbyt wysokim wymaganiem. Ale ja nie chcę odebrać tych książek z powrotem, pragnę abyś z nich miał pożytek, to jest przyczyną dla której jestem w tej pracy". Kiedy on zastanowi się nad tym wszystkim, bardzo możliwe, że da się namówić, aby przyjął książki.

KPiO 1906; ang: 131