Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POTĘPIENIE - Uwolnienie przez wiarę.

Jan 5:24, "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słowa Mego słucha, i wierzy Onemu, który Mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota." Co to znaczy?

To znaczy, że ci, co w swych sercach dojdą do Społeczności z Panem naszym Jezusem Chrystusem, nie będą w onym przyszłym potępieniu z światem. W czasie Tysiącletniego panowania Chrystusowego świat będzie w potępieniu i będzie miał sposobność wyjść z tego potępienia i dojść do harmonii z Bogiem. Ci zaś co teraz przyjmują Chrystusa, dochodzą do społeczności z Nim i uważani są jako naprzód zjednoczeni z Onym wielkim Życiodawcą. Jeżeli więc dochodzą do tego teraz, i wiarą kroczą śladami Pana, jako Jego uczniowie, to nie przyjdą na sąd, wraz ze światem, ponieważ przechodzą z śmierci do żywota natychmiast. To znaczy, że oni są poczytani, że już przeszli z śmierci do żywota; poczytani są za Nowe Stworzenie i tylko czekają za ona chwilą, kiedy to przez momentalną przemianę w pierwszym zmartwychwstaniu, ich bieg się dopełni i oni staną się podobni Panu, uczestnicząc w Jego chwale.

KPiO 1911; ang: 186