Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POTĘPIENIE - Co do usprawiedliwienia świata.

Czy ludność tego świata jest obecnie usprawiedliwiona od potępienia Adamowego, czy też musi najpierw być wzbudzona i uwierzyć zanim będzie mogła być usprawiedliwiona?

Odpowiadam, że świat, czyli ludność tego świata nie jest usprawiedliwiona w żadnym znaczeniu tego słowa, ani też nie będzie usprawiedliwiona przez wiarę.

Gdy Ten, który dał życie Swoje jako Okup, wstąpił na wysokość, nie przedstawił Swej zasługi za świat, ale za domowników wiary i za tych tylko. Gdy zasługa ta przejdzie przez cały Kościół, ona zapieczętuje nowe przymierze z Izraelem, po czym Izrael dostąpi błogosławieństw i łaski od Boga, a wszyscy, co przejdą do społeczności z Bogiem, staną się także uczestnikami tychże błogosławieństw, i w taki sposób wszystkie narody, rodzaje i języki będą mogli przyjść do harmonii z Bogiem. Oni nie będą usprawiedliwieni z wiary, nie będą nigdy usprawiedliwieni z wiary, aż zostaną istotnie usprawiedliwionymi przy końcu Tysiąclecia.

Co znaczy usprawiedliwienie? To znaczy: uczynić sprawiedliwym. To obejmuje całe dzieło restytucyjne Tysiąclecia, przy końcu którego cały świat doprowadzony będzie do sprawiedliwości i do harmonii z Bogiem; ludzie odzyskają wszystko to, co było stracone przez Adama.

Sprawa usprawiedliwienia z wiary stosuje się tylko do wieku Ewangelii. Czemu zachodzi w tym ta różnica pomiędzy nami a światem? Ponieważ Bóg wybiera szczególniejszą klasę i daje nam to usprawiedliwienie na to, abyśmy mieli coś do ofiarowania. Tylko tacy będę mieć udział w ofierze Chrystusowej i tylko ci będą z Nim uwielbieni. To usprawiedliwienie dane jest wam i mnie i całemu domowi wiary, ponieważ nie jesteśmy z świata, ale innego ducha, wybrani z świata i pociągnięci przez Ojca do Syna. Wszystkich takich Syn przyjmuje i stosuje do nich usprawiedliwienie z wiary aby mogli ofiarować się na tym samym ołtarzu i tym sposobem uczestniczyć w wysokim powołaniu. Dla reszty świata niema innego usprawiedliwienia oprócz tego, jakie będzie przy końcu Tysiąclecia.

KPiO 1909; ang: 136