Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POŚWIĘCENIE - Zaopatrzenie samego siebie.

My, którzy poświęciwszy wszystko co nasze Panu a nie mając nikogo do utrzymania, jak tylko samych siebie, czy byłoby właściwe zaopatrzyć siebie na ostatnie dwa lub trzy lata tej dyspensacji, czy raczej nie powinniśmy poświęcić każdego dolara, skoro go dostaniemy, w służbie Panu, braciom i prawdzie?

Myślę, że okoliczności mogą być rozmaite. - Zdaje mi się, że poświęcenie każdego dolara nie byłoby roztropne, ani zgodne z wolą Pana. Apostoł mówi o odkładaniu czegoś, aby można z tego udzielić potrzebującemu. Sądzę, że to samo może się do was stosować, aby można coś odłożyć, abyście nie potrzebowali potem iść i żebrać dla siebie i abyście coś mieli, z czego moglibyście dać swojemu bliźniemu, w razie jeśli jego dziecko umrze itp., abyście byli w możności nieść pomoc innym. Nie wiem, czy uchwyciłem właściwą myśl pytającego, ale mogę tu wspomnieć o innej sprawie, o jaką byłem zapytywany. Ktoś mi powiedział: Bracie Russell, mam trochę pieniędzy i chciałbym je dać na pracę Pańską, ale mogę je potem potrzebować. Czy macie jakiś sposób w Domu Biblijnym aby to można jakoś zastosować?

Odpowiadając, rzekłem: Tak, zrobiliśmy zarządzenie z kilkoma naszymi przyjaciółmi, na podstawie którego, jeżeli mają jakieś pieniądze, o które nie są pewni, że ich kiedyś nie będą potrzebowali, a chcą je użyć na pracę, w takim razie dajemy im pokwitowanie, które mówi, że jeśli później będą potrzebowali, czy to części czy wszystkich tych pieniędzy, my im je zwrócimy. Proszę nie rozumieć, że ja w ten sposób proszę o pieniądze; jedynie odpowiadam na pytanie.

KPiO 1909; ang: 142