Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POŚWIĘCENIE - Zastosowane do dwóch klas.

Do kogo mówi Apostoł: "Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała, wasze ofiarą żywa?" - Rzym. 12:1.

Słowa te stosują się właściwie do dwóch klas. Pierwsze, stosują się do klasy określonej jako "bracia" w tym znaczeniu, że nie są oni już więcej przeciwnikami, lecz sympatyzującymi z poświęconymi. Apostoł nawoływał tych aby dokończyli dzieła łaski, jakie już rozpoczęli. Po drugie, tekst odnosi się do tych, którzy zrobili poświęcenie i nawołuje ich aby dokończyli dzieła. Wzywam was, bracia, abyście codziennie dokonywali tej sprawy stawiania ciał waszych ofiarą żywą, aż dzieło zostanie dokonane. To, powiada Apostoł, jest rozumną służbą, miłą Bogu.

Chociaż św. Paweł nie mówi, że to On wielki Orędownik uczyni tę ofiarę miłą, to jednak chrześcijanie powinni to rozumieć, wiedząc że są przyjmowani w Umiłowanym. Gdy tacy już oddali swoje życie, skoro złożyli wszystko w ręce Pańskie, rozumieją oni, że jako członkowie Ciała Chrystusowego, mają umierać codziennie. Wynika stąd, że codziennie nastręczają się sposobności aby wydawać życie w służbie Bożej. Chociaż jest to umieraniem codziennym, jednak w innym znaczeniu tego słowa, jest to ofiara aż do końca życia. Pan nasz Jezus rzekł: "Aleć mam być chrztem ochrzczony, a jakom jest ściśniony, póki się to nie wykona." (Łuk. 12:50). W jednym znaczeniu, ofiara Jego została przyjęta przy Jordanie. W drugim znaczeniu, odbywała się dzień po dniu, aż chrzest został zakończony na Krzyżu, a On zawołał "Wykonało się!"

KPiO 1912; ang: 166