Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POŚWIĘCENIE - Co do 1881.

Czy było konieczne aby wszyscy, którzy będą w Małym Stadku poświęcili się przed lub w październiku 1881?

Nie, w ten sposób nie rozumiemy tej sprawy. Rozdział w 2 tomie W.P.Św., wykazujący równoległość pomiędzy dyspensacjami żydowską i chrześcijańską, zaznacza wybitnie cztery daty, a mianowicie:

  1. październik 1874;
  2. kwiecień 1878;
  3. październik 1881
  4. październik 1914.

Daty te odpowiadały czterem datom Żniwa żydowskiego, to jest:

  1. Początek posłannictwa Pana naszego, początek doświadczenia, czyli czas żniwa narodu żydowskiego, październik, 29 A.D.
  2. Koniec posłannictwa Pana naszego, Jego ukrzyżowanie i odrzucenie narodu żydowskiego jako narodu, kwiecień 33 (zobacz 2 tom, rozdz. 7);
  3. Zamknięcie "siedemdziesięciu tygodni" (Dan. 9:24-26) łaski dla narodu żydowskiego, październik, 36, poczym przywileje Ewangelii zostały otwarte dla pogan, a Korneliusz był pierwszym, który się nawrócił.
  4. Zupełne zakończenie ucisku i zniszczenie, jakie przyszło na ustrój państwowy Izraela, październik, 69 A.D. Powinno się wyraźnie zaznaczyć, że równoległość pomiędzy wiekami żydowskim i Ewangelii odnosi się do nominalnych systemów wówczas i teraz, a jeżeli to będziemy mieli w myśli unikniemy stosowania tych paraleli do wybierania Kościoła ewangelicznego lub do wybierania wiernych Pańskich z Babilonu teraz.

Uwzględniając te paralele, znajdujemy rok 1874 jako początek tego "żniwa" i zebranie "wybranych" z czterech wiatrów nieba. Zaś rok 1878 jako czas, kiedy Babilon został formalnie odrzucony, Laudycea.

KPiO 1911; ang: 155