Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POŚREDNIK - Co do Człowieka Chrystusa Jezusa.

"Jeden Pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus." Proszę wyjaśnić dalej myśl swoją, jaką wyraziłeś o Chrystusie Nowym Stworzeniu w związku z tym oświadczeniem - Człowiek Chrystus Jezus, pośrednik.

Słowa Apostoła były takie: Jeden jest Pośrednik pomiędzy Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał Samego Siebie na okup za wszystkich, aby było świadczone w czasie właściwym. Jezus jest tym Pośrednikiem; nie iż dokonał już dzieła pośrednictwa; On jest tym, który zamierza wyko nać to dzieło. Tak samo, jakby na przykład, był tu prezydent Wilson, ale jeszcze przed jego inauguracją, a my wiedząc, że został wybrany, mówilibyśmy o nim: Pan Wilson, który jest prezydentem. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie został on jeszcze inaugurowany, że nie jest jeszcze prezydentem, ale wiadomo, że jest prezydentem - elektem, jest tym, na którego już oddano głosy; nie ma co do tego wątpliwości, że ma on zostać prezydentem. Tak i w wypadku Jezusa, Apostoł wskazuje na Jezusa i powiada: człowiek Chrystus Jezus oddał samego Siebie, jest On tym, który będzie Pośrednikiem, On jest Pośrednikiem, rozpoczął swoje dzieło jako Pośrednik, ponieważ pierwsze Jego dzieło jako Pośrednika jest zabijanie Jego ofiar, a On już wykonał to dzieło, o ile dotyczy to Jego własnej ofiary, a przez 1800 lat zabija ofiarę kozła, który przedstawia Jego Kościół.

To dzieło zabijania klasy kozła, członków Ciała Swojego, Chrystus wykonuje przez wszystkie te 1800 lat i przez cały ten czas jest On Pośrednikiem dokonującym Swoich ofiar, a dopiero po ukończeniu dzieła lepszych ofiar, będzie On w posiadaniu krwi pojednania, którą zapieczętuje Nowe Przymierze. Nowe Stworzenie jest tym, które dogląda tych ofiar, Jezus i Kościół w ciele. Gdy dokona tego dzieła ofiarnego wówczas zdejmie szaty ofiarnika i przywdzieje szaty chwalebne, tak jak kapłan przy wdziewał szatę chwały i ozdoby. Wówczas dzieło to będzie skończone i gotów będzie błogosławić wszystkich ludzi; wszystkie rodzaje ziemskie błogosławione będą przez tego wielkiego Pośrednika, pomiędzy Bogiem i ludźmi.

KPiO 1913; ang: 467