Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POŚREDNIK - A Orędownik.

Pośrednik a Orędownik - w czym różnią się, a w czym są podobni do siebie?

Słowo pośrednik w języku polskim może być używane i często jest używane w innymi znaczeniu, aniżeli w Biblii. Na przykład, ktoś mógłby powiedzieć o sobie: "Jestem pewnego rodzaju pośrednikiem w swoim domu"; co znaczyłoby że wszelkie trudności bywają załagodzone przez niego. To byłby jeden sposób używania tego słowa, lecz nie takim jest sposób biblijny. W Biblii słowo "pośrednik" używane jest tylko w łączności z przymierzem. Chrystus jest Pośrednikiem Nowego Przymierza. Przeto odtąd będę używać to słowo tylko w takimi znaczeniu. Gdyby ktoś z was zauważył że napisałem kiedy inaczej, to wiedzcie, że to było mimowolną omyłką lub przeoczeniem.

Pośrednik, jest to ktoś stojący pomiędzy dwiema stronami w celu dopilnowania aby sprawiedliwość stała się obu stronom. Przypuśćmy, że ktoś z was umówiłby się ze mną iż wspólnie zbudujemy dom za 15,000 dolarów, według pewnych warunków i specyfikacji. W takich sprawach zwykle potrzebny jest pośrednik i pośrednikiem przy takich kontraktach jest zwykle architekt. Mamy więc pośrednika - architekta, który narysuje plany, zaznaczy warunki i obie strony przyjmują te specyfikacje. Tak samo w handlowej transakcji, jeżeli z jakiegoś powodu wystawiasz rewers (notę), znaczy, że uczyniłeś pewnego rodzaju umowę, czyli kontrakt, którym zobowiązałeś samego siebie. To byłoby przymierze. A kto byłby pośrednikiem? Prawo. W każdym wypadku gdzie dwie strony zawierają umowę - przymierze - pośrednik dogląda aby wszystko było sprawiedliwie.

Chrystus odkupił świat i On będzie Pośrednikiem w sprawie udzielania pewnych błogosławieństw. Bóg Jehowa zgodził się przyjąć ludność tego świata przez Pośrednika; a Chrystus zgodził się doprowadzić świat do doskonałości - On jest ich przedstawicielem przed Bogiem.

On może stać pomiędzy ludźmi i Bogiem, i może dać ludziom potrzebną pomoc, na mocy Swej już dokonanej ofiary. On przedstawi warunki Nowego Przymierza światu, da jemu Swoje zapewnienie, a także da zapewnienie Bogu, a przy skończeniu Tysiąclecia odda całą ludzkość Ojcu - podniesioną do doskonałości, od której Adam odpadł.

Orędownik jest jakoby adwokat broniący ciebie wobec prawa. On nie jest adwokatem dla drugiej strony - nigdy nie jest obrońcą obu stron, a tylko jednej. Adwokat ma prawo udania się na sąd ponieważ jest on członkiem sądu. Ty nie możesz udawać się do sądu każdego czasu, lecz musisz mieć adwokata, któryby tam ukazał się za ciebie. Ty jesteś na wolności, masz pełne prawa obywatelskie - nie jesteś potępionym przez sąd, lecz musisz mieć adwokata zgodnie z naszymi prawami. Adwokat nie jest pośrednikiem, lecz jest twoim przedstawicielem w sądzie. Kościół ma takiego adwokata, czyli Orędownika u Ojca. "Gdyby kto zgrzeszył, mamy Orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego." Co On powie w twej obronie? Przedstawi Ojcu, że pomimo twojej niedoskonałości On wie że w sercu jesteś dobrym, i zaleca uwzględnienie dla ciebie. W taki to sposób dostępujemy przebaczenia grzechów przez wiarę w Jego krew.

KPiO 1909; ang: 466