Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POPRZEDNIA EGZYSTENCJA - Czy Jezus ją pamiętał?

Gdy Pan nasz Jezus był człowiekiem (zanim jeszcze duch święty zstąpił na Niego), czy On pamiętał Swoją poprzednią egzystencję?

Nie dosyć jesteśmy poinformowani w tym przedmiocie, abyśmy mogli dać zupełną, wyraźną i zadowalającą odpowiedź na to pytanie. Na ile możemy rozumować o tym przedmiocie, zdawałoby się, że nasz Pan nie mógł wiedzieć o Swej poprzedniej egzystencji, przed Swoim spłodzeniem z ducha, chyba tylko nieco sposobem naturalnym; czyli Jego matka Maria, mogła Mu nieco powiedzieć o Jego cudownymi narodzeniu, o zwiastowaniu anielskim itp. W każdym razie Biblia mówi że On pomnażał się w mądrości, we wzroście i w łasce u Boga i u ludzi.

Naszym przypuszczeniem więc jest, że On wiedział, iż cudownie został zrodzonym w pewnym specjalnym celu. Będąc jeszcze chłopcem, wiedział że w sprawach Ojca Swego być musiał, skoro tylko Boskie zarządzenia tak dyktowały - tyle wiemy. Lepiej może będzie, gdy nie będziemy za dużo spekulować o szczegółach w Biblii nie objawionych.

Czytamy, że kiedy Jezus doszedł do trzydziestego roku życia, duch święty zstąpił na Niego i został rozjaśnionym. "Otworzyły Mu się niebiosa." Jego umysł został otworzony na zrozumienie Boskiego planu i zarządzeń. Jesteśmy więc usprawiedliwieni w naszym mniemaniu, że umysł Jego nie był tak rozjaśnionym poprzednio, chociaż rozumiał że przyszedł na świat w pewnej szczególnej misji.

Wiedział czym ta misja miała być, lecz cała ta sprawa nie była Mu wyraźną prędzej aż duch święty zstąpił na Niego. Wiedział, że przyszedł od Boga i że miał powrócić do Ojca. Mówił o chwale jaką miał u Ojca, zanim jeszcze świat był, o czym z pewnością nie mówiłby, gdyby nie miał o tym pewnej znajomości; lecz to było po Jego pomazaniu duchem świętym.

KPiO 1912; ang: 547