Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POMAZANIE - a pieczętowanie.

Jaka jest różnica miedzy pomazaniem a pieczętowaniem w następującym wyjątku z Pisma Świętego: "Który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał Bóg jest, który tez zapieczętował nas." - 2 Kor. 1:21-22.

Pomazanie jest jednym obrazem. Zwrócę waszą uwagę na obraz podany w Piśmie świętym. Już mówiłem o Chrystusie; Jezus jako głowa. Kościół Jego ciało, a obraz ten był użyty w wypadku figuralnego kapłaństwa. Czytamy o Aaronie jako kapłanie. On we własnej osobie wyobrażał Jezusa i cały Kościół, królewskie kapłaństwo i święty olej pomazania, jaki został wylany mu na głowę i ściekał aż do podołka jego szat. Co to znaczy? To znaczy pomazanie Aarona jako całości i jest to pomazanie, o jakim mówi Apostoł, do którego i my dochodzimy. Gdy przystępujemy do Chrystusa, przystępujemy do pomazania. Pomazanie to należy do całego ciała, które Bóg naprzód przewidział i przeznaczył, a gdy dochodzimy do członkostwa w tym ciele i trwamy z nim, jesteśmy członkami Pomazańca i znajdujemy się pod tym pomazaniem, jak to powie dział Apostoł: "Pomazanie, jakieście otrzymali, mieszka w was i pozostanie w was."

Przypieczętowanie jest czymś, co sięga jeszcze dalej. Apostoł mówi: "Zostaliście zapieczętowani duchem świętym, i nie tylko zostaliście pomazani duchem świętym, lecz zostaliście za pieczętowani." Pieczętowanie w waszym, jak również w moim wypadku ciągle jeszcze się odbywa. Co to oznacza? Jest to od ciśnięcie charakteru Pana na nas, oddziaływa On na was coraz bardziej i w ten sposób jesteście pieczętowani duchem świętym. Jak długo to trwać będzie? Aż do dnia odkupienia. Jeżeli pozwolicie aby ten wpływ wywierany był na was, będziecie się stawać coraz bardziej obrazem drogiego Syna Bożego. I to jest warunek, na podstawie którego wy i ja możemy w Nim mieszkać. Nie tylko otrzymujemy pomazanie na początku, ale także otrzymujemy ducha i mamy znaki uświęcenia i uczniostwa.

KPiO 1911; ang: 22