Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POKÓJ - Kiedy będzie wołanie "pokój"?

Prorok Jeremiasz powiada, że będą wołać: "Pokój, pokój choć niemasz pokoju." Św. Paweł mówiąc o teraźniejszym czasie, powiada: "Bo gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, tedy na nich nagłe zginienie przyjdzie." (Jer. 6:14, 1 Tes. 5:3). Czy te Pisma stosują się do obecnego czasu, czy do Armagedonu?

Myślimy, że to mówienie Pokój, pokój było już od kilku lat. Kościelne systemy i wszyscy mówili od czasu pierwszej Konferencji w Hadze, że wojna wzięła swój koniec, że żyjemy w czasie pokoju, i przeżywamy czas pokojowy, o którym Biblia nam mówi. Oni myśleli, że to było prawdą; lecz ci z nas którzy mieli lepszą znajomość Biblii wiedzieli, że to nie było prawdą. Wielki ucisk musi przyjść najpierw. Pan nasz dawno temu wskazał na wielki ucisk, który już się rozpoczął i który przejdzie w straszny okres anarchii, Armagedonu. Tak ludzie mówili, "Pokój, Pokój" gdy nie było pokoju, ani nawet podstawy do pokoju. Prawdziwy pokój nie może nastąpić dokąd grzech panuje; ponieważ grzech jest wielką trudnością dla świata.

Tak długo jak ludzie są niedoskonali i dzierżą kontrolę nad światem, nie może być pokoju jaki Bóg zamierzył. Ten pokój może przyjść, jak wykazuje Biblia, tylko przez Mesjaszowe zupełne ujęcie kontroli. On sprowadzi pokój. Teraz, w międzyczasie, Pan dozwala narodom postępować swą własną drogą, aby pokazali co mogą zdziałać sami dla siebie. Już dłużej nie będzie wstrzymywał wiatrów szalejących - niech wieją; niech wielkie namiętności ludzkie ujawnią się i niech przechodzą z złego w gorsze, aż zakończą się w anarchii. Gdy anarchia dokona kompletnego zniszczenia obecnego porządku, wtedy będzie czas na ustanowienie Królestwa Chrystusowego, i On sprowadzi cały ucisk do natychmiastowego zakończenia. Lecz w międzyczasie wszyscy muszą się nauczyć, że jakiekolwiek wysiłki niedoskonałych ludzi nie zdołają sprowadzić pokoju, którego świat prawdziwie pożąda i musi mieć.

KPiO 1915; ang: 529