Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POKÓJ - Odnośnie miłowania Boskiego zakonu.

"Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój, a nie doznają żadnego obrażenia." Pewna siostra mówi, że to znaczy iż nic w Słowie Bożym nie obrazi ich.

Nie będziemy rozprawiać o tym, co siostra ma na myśli, albo co inna siostra myśli, lub ktokolwiek inny mówi. Kiedy macie pytanie, to podajcie pytanie, a nie zwracajcie uwagi na to co wy myślicie. Ja jestem tym, który powie przy tej okazji co myśli. Co tedy ten tekst oznacza? Odpowiadam, że Boski zakon jest poważany przez wszystkich tych, którzy prawdziwie miłują Boga; gdy oni rozmyślają o tym, co Bóg wyrzekł, to staje się dla nich prawem i rządzącą mocą w ich życiu i żadna rzecz nie będzie dla takich obrażeniem. Słowo "obrażenie" jest tu użyte w znaczeniu potknięcia się, albo upadnięcia. Jeśli oni miłują Boski zakon, jeżeli są mu posłuszni nie tylko dla formy lub ceremonii, albo dlatego że inni mówią iż powinni to czynić, ale jeżeli prawdziwie miłują zakon, oceniają zasady Boskiej sprawiedliwości i różne przykazania o Jego zakonie, rozmyślają i dopatrują się jak sprawiedliwe są Boskie wymagania, jak dobrotliwy jest On i oceniają wszystkie nauki Boskiego zakonu - takich nic nie zdoła potknąć. Potykają się zwykle tacy, którzy nie są w harmonii z Boskim zakonem. Słowo "Zakon Boży" używamy tu w obszernym znaczeniu, włączając w to wszystkie Boskie wymagania, dane nie tylko przez Jezusa, lecz także przez Zakon Mojżeszowy i przez słowa Apostołów.

Boski zakon w ogólnym znaczeniu oznacza sprawiedliwość, aby miłować Pana Boga, z całego serca, a bliźniego jak siebie samego. Byłoby dosyć trudno obrazić czyli zgorszyć takich, którzy prawdziwie miłują ten zakon. Zabiera sporo czasu zanim ktoś pozna Boski zakon i oceni go o tyle, aby miłować go prawdziwie. Niekiedy rozpoczynamy być posłuszni zakonowi zanim nauczyliśmy się prawdziwie miłować go; lecz w miarę jak wzrastamy w łasce, znajomości i w podobieństwo charakteru Pańskiego, uczymy się miłować zasady Jego sprawiedliwości i pożądamy ich, nie tylko dlatego że tak mówi Bóg, lub że musimy to uczynić chcąc być w Jego rodzinie, ale dlatego, że doszliśmy do oceny zasad sprawiedliwości, które są poza Jego wszystkimi wymaganiami.

KPiO 1910; ang: 528