Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POKÓJ - Nieprzyjaciele w zgodzie.

"Gdy się podobają Panu drogi człowieka, i nieprzyjaciół jego do zgody z nim przywodzi." - Przyp. Sal. 16:7. Co to oznacza?

Możemy powiedzieć na pewno, że kiedy drogi człowieka podobają się Panu, to On może sprawić, iż nieprzyjaciele jego będą w zgodzie z nim. Wiemy jednak, że chociaż drogi naszego Pana Jezusa podobały się Ojcu, On nie sprawił aby Jego nieprzyjaciele byli w zgodzie z Nim, bo skazali Go na śmierć. Także w wypadku Św. Pawła wierzymy, że jego drogi podobały się Bogu, lecz nie było wolą Pana by przyprowadzić nieprzyjaciół Św. Pawła do zgody z nim, bo oni też skazali go na śmierć. Przeto najwięcej co mogę dopatrzyć się w tym, że w jakimś właściwym czasie Bóg sprawi, że nieprzyjaciele człowieka będą w zgodzie z nim, jeśli on będzie w harmonii z Bogiem, lecz tym właściwym czasem zdaje się iż nie jest wiek Ewangelii, bo teraz nieprzyjaciółmi człowieka są jego właśni domownicy, a ktokolwiek chce żyć pobożnie, będzie ponosił prześladowanie.

KPiO 1910; ang: 528