Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POJMANIE - Wiódł pojmanych więźniów.

Pismo Święte, w zastosowaniu do Zbawiciela, mówi, że wiódł pojmanych więźni i dał dary ludziom. Jakie właściwie znaczenie mają słowa "pojmani więźniowie? "

Pojmani więźniowie są to wszyscy ludzie pojmani w niewolę grzechu i śmierci. To jest ta wielka niewola. Jak to oznajmia Apostoł, my, jako rodzaj zostaliśmy zaprzedani grzechowi, a zapłata za grzech, czyli śmierć, przeszła na cały rodzaj, wszyscy jesteśmy grzesznikami i wszyscy umieramy. To jest niewola. Pamiętacie jak prorocy i Pan nasz mówią o grobie, jako o wielkim więzieniu, oraz o całym świecie w jego ograniczeniach umysłowych, moralnych i fizycznych, jako o więźniach. Nasz Pan, kiedy umarł, uczynił to jako Wielki Odkupiciel, jako Wybawiciel całego rodzaju. Kupił więzienie i wszystkich więźniów, oraz wszystkich tych, którzy byli w stanie umierania, a w ten sposób On wywiedzie pojmanych więźniów. On jest właścicielem więźniów i w słusznym czasie otworzy drzwi więzienia i powie: "Wyjdźcie, pokażcie się".

KPiO 1906; ang: 48