Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POJEDNANIE - Podstawa Tego.

Co jest podstawą pojednania?

Pismo Święte mówi, że ofiary za grzech; a o tym wszystkim poświadcza nam Przymierze zawarte z Izraelem przez Boga na górze Synaj, reprezentujące lepsze przymierze. Tam stał Mojżesz, przedstawiający większego Mojżesza. Co on uczynił? Najpierw zabił ofiarę za grzech, a podstawą tej ofiary było że mogło być uczynione przymierze; a jak tam krew tych ofiar była pokropieniem ku uzupełnieniu tegoż przymierza; tak tutaj mamy lepsze ofiary niż tamte.

Te figuralne ofiary były jedynie na ziemskim poziomie, lecz tutaj mamy lepszą ofiarę, Jezus pozafiguralny cielec i Kościół pozafiguralny kozioł. Ofiarowanie Kościoła postępuje z górą 1800 lat i wkrótce będzie uzupełnione, a krew będzie w rękach wielkiego Pośrednika.

Cofnijmy się wstecz do figury a zobaczymy co On uczynił z krwią. Pokropił najpierw tablice Zakonu. Gdy Mojżesz pokropił tablice Zakonu, był on następnie gotowym do pokropienia ludzi tą samą krwią. Podstawą tego wszystkiego była krew. Podczas gdy krew Jezusa była tą fundamentalną, ważną rzeczą, to figura ta wskazuje nam że i krew Jego świętych będzie policzona z Nim. - Wszyscy naśladowcy postępujący śladami Jezusa są zgromadzonymi, ich krew będąc ofiarowaną a ta krew we figurze jest na pojednanie świata w przyszłości. Nie znaczy to, że przydaliśmy coś do tej wartości, lecz wskazuje nam jedynie, jak możemy być połączeni z Jezusem w obecnym czasie i osiągnąć chwałę, która nastąpi zaraz po uzupełnieniu Kościoła. Wtedy przyjdzie właściwy czas dla Jezusa na przyjęcie świata i ustanowienie Królestwa od morza do morza. Będzie On wtedy gotowym wstawić się do Ojca za światem, czyli będzie gotowym zastosować Swoją ofiarę na korzyść całego świata.

Będzie ona dana zupełnie i kompletnie na korzyść świata i On to uczyni zaraz po uzupełnieniu Kościoła i po przyjęciu go do chwały. Psalm 2:8 mówi: "Żądaj ode mnie, a dam ci pogany" itd. Cały świat jest pogańskim z Boskiego punktu widzenia. Słowo poganie jest przetłumaczone w polskiej Biblii na narody i to samo słowo tłumaczone jest na lud. Bóg miał Swój lud; na świecie jest także lud, który nie był ludem Jego. Są to poganie a tylko ci, co są w harmonii z Bogiem, są Jego ludem, będąc wyróżnieni od innych, "żądaj odemnie, a dam ci lud; a osiadłość twoje, granice ziemi."

KPiO 1916; ang: 29