Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POJEDNANIE - Ofiary za który rok?

Czy ofiary Dnia Pojednania były za krew miała być kropiona na Ubłagalni i przed Ubłagalnią w znak krzyża. Ogień, gdziekolwiek użyty, symbolizuje próby, trudności, i doświadczenia. Ogień, o jakim tu jest mowa, był w miejscu Świętym, na który kruszono kadzidło, co przedstawia trzy i pół letnią służbę naszego Pana, podczas której On używał wszystką swoją moc w służbie Bogu, Prawdzie i braciom. Każdego razu gdy kadzidło stykało się z ogniem, wytwarzało dym z kadzidła, tak więc życie Jezusa było jednym bezustannym ofiarowaniem tego kadzidła przed Bogiem, a jako wynik tej ofiary. On był godnym wejść poza zasłonę do miejsca Najświętszego.

Jezus nie mógł być uznanym za Najwyższego Kapłana, dokąd nie uzupełnił Swojej ofiary. Poświęcenie zapoczątkowane w Jordanie skończyło się na Kalwarii. To obejmowało całe trzy i pół roku na ukończenie tego dzieła kruszenia kadzidła na ogień i jak pamiętamy, że w figurze, Najwyższy Kapłan musiał ofiarować to kadzidło na ołtarzu dlatego, aby dym mógł przejść poza zasłonę, aby on nie umarł. Gdy kapłan wchodził poza zasłonę, dym z kadzidła miał pokrywać Ubłagalnię a On byłby zachowany przy życiu. W razie gdyby obłok z kadzidła nie pokrywał Ubłagalni, a wszedłby, to by umarł, co pokazuje, że Pan Jezus Chrystus, nie mógł wejść do chwały jeśliby nie dokonał swego poświęcenia i ofiarowania.

Pamiętamy, iż były trzy ognie w łączności z tą sprawą. Jeden ogień był w miejscu Świętym, który reprezentował Boski pogląd na ofiarę naszego Mistrza, a ta była przyjemną wonnością Bogu; potem był drugi widok tej samej ofiary, który był reprezentowany przez palenie tłuszczu na dziedzińcu, stan dziedzińca reprezentuje warunki w których ludzka natura może pojąć sprawę; wszyscy którzy są w stanie dziedzińca, usprawiedliwieni, uznają, że On był Synem Bożym, jak to było reprezentowane przez palenie tłuszczu, który wytwarzał jasne światło. Następnie, jak wiemy, był ogień poza obozem, na którym paliła się skóra, kopyta itd., z cielca, a to reprezentuje jak Pańska ofiara przedstawiała się światu; ona jest wstrętną dla światowych, bo zdaje im się, że On popełnił błąd i zmarnował Swoje życie przez opowiadanie o Królestwie i obcowanie z tymi biednymi uczniami.

Te trzy obrazy określają naszego Pana z trzech punktów zapatrywania, pierwszy: pogląd świata na ofiarę Chrystusa, iż ona nie była według ducha tego świata; drugi punkt: pogląd uczni w dziedzińcu na Jezusa, że On był święty, niewinny, niepokalany, jako Zbawiciel; i trzeci: Boski pogląd odnosi się teraz do pytania, palenia kadzidła w Miejscu Świętym. Nie prędzej aż wszystkie trzy ognie, wszystkie trzy fazy Pańskiej ofiary zostały dokonane, On był gotowy przejść poza zasłonę.

KPiO 1910; ang: 27