Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POJEDNANIE - Jak często sprawowane były ofiary zapisane w 3 Moj. rozdz. 9?

Czy krew cielca i kozła, o których pisze 3 Moj. rozdz. 9, była wnoszona do Świątnicy Najświętszej? Jeżeli nie, to czemu nie? Czy ofiary wspomniane w 9 rozdz. 3 Księgi Mojżeszowej są takie same, jak opisane w 16 rozdz. tej samej Księgi i jak często sprawowane były te, o których mówi rozdział dziewiąty?

Odpowiadamy, że opis zabijania cielca i kozła, ofiar za grzech, podany w rozdziale dziewiątym był w łączności z poświęcaniem kapłana, gdy zaś opis w 16 rozdziale, dotyczy ofiar Dnia Pojednania za grzechy całego ludu. Zatem opisy te nie dotyczą akuratnie jednych i tych samych ofiar, chociaż pod wielu względami określają te same punkty. Na przykład: Czy nie jest to prawdą, że poświęcenie się naszego Pana było identyczne z dziełem pojednania? Tak. Również nasze poświęcenie się, jako pozafiguralna klasa kozła Pańskiego, jest identyczne z dziełem pojednania. Zatem, te dwa obrazy jeden tyczący się poświęcenia kapłaństwa, a drugi tyczący się dzieła pojednania, są w bliskim pokrewieństwie, chociaż nie akuratnie takie same. W wypadku podanym w dziewiątym rozdziale krew bydląt nie była wnoszona do Świątnicy Najświętszej, ponieważ to nie był obraz na pojednanie; był to obraz poświęcenia, pokazujący że cielec i kozioł musiały ponieść śmierć; gdy zaś to co podane jest w szesnastym rozdziale, będące obrazem na Dzień Pojednania i na zadośćuczynienie za grzech, włącza także kropienie krwią w Świątnicy Najświętszej, jako dokonanie pojednania.

KPiO 1910; ang: 25