Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POGANIE - A Żydzi.

Jeśliby poganin został Żydem, wyznawcą Zakonu Mojżeszowego, czy byłby wówczas wolny od potępienia Adamowego? Jeżeli tak, to jakby mógł być pod dwoma potępieniami po przekroczeniu Zakonu Mojżeszowego?

Nie rozumiem tego pytania, ale postawię sobie inne w myśli, i odpowiem na takowe. Każdy poganin mógł zostać Żydem, czyli prozelitą, wyznawcą Zakonu. Był pewien wyszczególniony sposób, według którego mógł on zostać Żydem, a raczej prozelitą. Niektórzy poganie stawali się prozelitami. Są o tym wzmianki w Piśmie Świętym i to w wielu miejscach. Kiedy stali się prozelitami, mieli wszystkie prawa i przywileje żydów, o ile my o tym wiemy.

KPiO 1911; ang: 286