Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

POCZĄTEK - Odnośnie Logosa.

W Ew. św. Jana 1:2, czytamy: "To było na początku u Boga." Do jakiego początku to się odnosi? Czy do pocztu wszystkich rzeczy, które były uczynione przez Logosa, czy też do początku Logosa samego? Jeżeli to odnosi się do początku Logosa, to jak On mógł być z Ojcem przed Swoją egzystencją!

Słowo "początek" jest raczej nieokreślonym słowem. Kiedy myślimy o naszym Niebieskim Ojcu, to Słowo Boże powiada nam, że on nie miał początku. Byłoby trudnym do wyobrażenia sobie, że On miał początek i również trudnym do wyobrażenia sobie, że On nie miał początku.

Trudność jest ta, że nasz zmysł jest ograniczony. Jest różnica pomiędzy naszym umysłem a umysłem Bożym, jak jest różnica między naszym umysłem i umysłem psa. Mogę mieć inteligentnego psa i mogę powiedzieć, idź i przypędź owce, i on przygoni każdą z nich. Ale gdybym powiedział do niego: ja chcę mówić ci o astronomii, albo o Bogu, z pewnością, że pies ten nie wiedziałby nic o Bogu, z tego powodu, że jego mózg nie jest zdatny, by mógł to przyjąć. Bóg nie dał psu zdolności do rozumowania poza danym punktem. Bóg dał nam szeroki stopień rozumowania, tak, że możemy rozumować o moralnych i naukowych kwestiach, ale nikt z nas nie ma takiego umysłu, aby mógł pojąć Onego Wieczystego.

Napotkacie na poważną trudność gdy spróbujecie myśleć o Bogu mającym początek; to jest ponad naszą zdolność. Weźmy za ilustrację: Przypuszczając, że byście mieli armatę, która by wyrzuciła kulę z takim pędem że nigdy nie ustałaby. A, wy byście powiedzieli: pęd tej kuli musiałby gdzieś ustać. Dlaczego? Bo doleciałaby do końca przestrzeni. Czym jest koniec przestrzeni? Nie możecie sobie wyobrazić czym byłby koniec przestrzeni, ani nie możecie wyobrazić sobie jak armatnia kula pędząca wciąż, nigdy nie doleciałaby do końca. Musimy więc przyjść do konkluzji, że umysły nasze są ograniczone. Ja nie mogę wyjaśnić początku o Bogu, bo Pisano Święte mówi, że On nie miał żadnego początku.

O jakim więc początku jest tu mowa? O Pańskim początku, kiedy Jehowa stworzył Go, i od tego początku, od tego czasu, gdy Jehowa stworzył Go, On był z Ojcem.

KPiO 1909; ang: 40