Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PŁEĆ - Co znaczy: Nie masz mężczyzny i niewiasty w Chrystusie Jezusie?

Czy orzeczenie Pisma świętego, że nie masz ci mężczyzny, ani niewiasty, ale wszyscy jesteśmy jedno w Chrystusie Jezusie, nie wskazuje na to, że ci, którzy zostali wszczepieni w Chrystusa, a szczególnie gdy już wyrobią w sobie do znacznego stopnia umysł Chrystusowy, będą: wolni używać więcej swobody w stosunku do przeciwnej płci, aniżeli przedtem mogłoby się zdawać przyzwoitym?

Godnym podziwu jest, do jakiego stopnia możemy wyginać naszą mowę. Naturalnie nasz język nie powinien być nieugięty jak lane żelazo. Wcale nie byłoby to dobrze. Ani też nie powinien być jako guma, którą można tak ciągnąć, że kształt jej się zmieni. Język tu użyty jest bardzo wyraźny, o ile się to tyczy Boga, i naszej społeczności z Panem, gdzie to niema czarnego ani białego, bogatego lub biednego, mężczyzny lub niewiasty ani jakiekolwiek różnice pomiędzy ludem Bożym egzystują. Jednakowoż istnieją bogaci i biedni, czarni i biali, mężczyźni i niewiasty, lecz te różnice nie mają być uważane jakoby ich czyniły podrzędnymi w oczach Bożych. A jednak Bóg, przez tego samego Apostoła wskazał na pewne rzeczy, które nie byłyby właściwe dla sióstr, ale raczej są one dla braci do wykonywania.

Jezus wykazał tę samą zasadę w Swoich naukach i przez Swoje uczynki. On nie wybrał na Apostoła Swej własnej matki lub którejkolwiek z jej krewnych, które wielce miłował. Bóg uczynił pewną różnicę pomiędzy mężczyzną a niewiastą. To nie znaczy, że siostry są upośledzone lub nieudolne, lecz gdy rozchodzi się o kazanie, dane ono było mężczyznom, reprezentującym dział Chrystusowy, a niewiasty przedstawiają Kościół.

Co do zażyłej poufałości pomiędzy osobami przeciwnej płci, wierzę, drodzy przyjaciele, że Ślub jest najlepszą strażą w tym kierunku i czyni znaczną odrębność pomiędzy mężczyzną a niewiastą. Wasze duchowe dobro będzie lepiej ochronione przez baczne czuwanie, a ci, którzy wiedzą że istnieją słabości cielesne, niech starają się żyć w czystości i niewinności jedni z drugimi i z Panem.

KPiO 1914; ang: 646