Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PLAMY - Splamienie szat.

Jaki grzech lub jakie grzechy plamią naszą szatę?

Przypuszczam, że pytanie to odnosi się do Pisma, które mówi, że mamy trzymać szaty swoje niesplamione od świata. Odpowiadam, że najprzód musimy widzieć iż owa szata jest szatą sprawiedliwości Chrystusowej, czyli usprawiedliwieniem danym, czyli przypisanym nam jako przykrycie zmaz naszego ciała. Co tedy znaczyłoby określenie, zachować szaty niesplamione? Jakie plamy mogą dostać się na tę szatę? Jest to mowa obrazowa. Przypuśćmy, że pewna niewiasta ubrana jest w białą suknię, którą chce utrzymać czystą. Ona wiedziałaby, że plama atramentu, tłuszczu, itp. zrujnowałaby całą suknię, uczyniłaby ją nieodpowiednią do noszenia. Przeto byłaby ona bardzo ostrożną, aby szatę uchronić od takich plam. Pan chce abyśmy i my takimi byli. On jakoby mówił: "Tu jest twoja szata, lniana, czysta, biała, przedstawiająca sprawiedliwość świętych i przypisaną sprawiedliwość Chrystusową, przykrywającą twoje zmazy". Jak możemy tę szatę splamić? Przez mówienie lub czynienie coś złego. Myślą tego jest, że grzech byłby plamą albo zmarszczką. Osoba, która zachowa szatę swoją bez plamy, bez zmazy, i bez zmarszczki, będzie w zupełnej zgodzie z Panem i będzie Jemu przyjemna. Nikt nie może znaleźć się na weselu w splamionej szacie; lecz Pan uczynił łaskawe zarządzenie, że w razie splamienia szaty, możemy odwołać się do kosztownej krwi Chrystusowej i prosić Pana o usunięcie tej plamy, aby szata mogła być bez zmazy przed obliczem Jego.

KPiO 1916; ang: 672