Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PIERWORODNI - Kościół wyobrażony przez nich.

Kogo wyobrażali pierworodni Izraela w Egipcie?

Pierworodni Egiptu przedstawiają Kościół Pierworodnych, jak na to zwraca naszą uwagę Apostoł - Kościół Pierworodnych, których imiona zapisane są w niebiesiech. Kościół Pierworodnych obejmuje dwie klasy, klasę Maluczkiego Stadka, czyli Klasę Oblubienicy i klasę Wielkiej Kompanii - panny, towarzyszki Oblubienicy.

Jak ci wszyscy mogą być w Kościele Pierworodnych? Ponieważ ci co stanowią ten Kościół Pierworodnych są pierwszymi owocami Boskich stworzeń; przedstawiają wszystkich spłodzonych z ducha świętego w obecnym czasie. Każdy teraz spłodzony jest pierwszym owocem w porównaniu do świata; ponieważ świat ma być odrodzony dopiero w ciągu Królestwa Mesjasza, zaś wszyscy ci, którzy teraz wierzą i przyjmują warunki Boga i zostają spłodzeni z ducha świętego, muszą być narodzeni zanim zacznie się dzieło odrodzenia świata.

Tak więc wierni Pańscy są maluczkim stadkiem i wielką kompanią; to jest wszyscy ci, którzy przychodzą do Ojca przez Chrystusa, wszyscy, którzy zostali przyjęci i spłodzeni z ducha świętego, należą do tego Kościoła Pierworodnych. Są dwie klasy, jedni więcej niż zwycięzcy a inni tylko jako zwycięzcy, lecz wszyscy są jednym Kościołem. Tak samo było w figurze, pierworodni Izraela reprezentowani byli przez całe pokolenie Lewiego; całe pokolenie było poświęcone Bogu, ale tylko niektórzy z tego pokolenia wybrani byli do urzędu kapłaństwa, aby pełnili pewną służbę specjalną i byli w specjalnej bliskości Boga, - aby specjalnie służyli Bogu. Jednak całe pokolenie było świętym pokoleniem, wszyscy jego członkowie byli poświęceni Bogu i całe pokolenie Lewitów wyobrażało Kościół Pierworodnych.

KPiO 1913; ang: 278