Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PIEKŁO - Grzesznicy wrzuceni do niego.

Proszę wytłumaczyć: "Niepobożni się obrócą do piekła; wszystkie narody które zapominają Boga." - Ps. 9:18. Czy to piekło jest miejscem dla wszystkich, włączając Kościół?

Przede wszystkim, ludzie którzy zapomnieli Boga muszą być ludźmi, którzy Go znali. Żaden człowiek nie może zapomnieć tego, czego nie nauczył się. Dla większości ludzi, fakt poznania Boga będzie w przyszłości. Bardzo mało jest takich w Springfield, którzy znają Boga w prawdziwym znaczeniu. Wy i ja przekonujemy się, że z dnia na dzień dochodzimy do coraz lepszego poznawania Boga. Jezus powiedział: "To jest żywot wieczny, aby Cię poznali, prawdziwego Boga." Ilu ludzi zna Boga w takim znaczeniu? Każdy wprzód musi przyjść do znajomości Boga, zanim będzie mógł Go zapomnieć.

Którzy to są ci niepobożni, o których wspomina Psalmista? Przeglądaliśmy ten właśnie tekst i pamiętamy, jak brzmi. Według Hebrajskiego powinien brzmieć, tak: "Niepobożni powrócą do sheol, razem z wszystkimi narodami, które zapomniały Boga." Znaczy to pójście do Sheol po raz drugi, czyli umrą oni wtóra śmiercią. Do Sheol każdy iść musi pierwszy raz; nie jedynie grzeczny, ale każdy, bogaty i ubogi, czarny i biały, mężczyzna i niewiasta, każdy musi iść do Sheol. Lecz nie mogą oni iść tam drugi raz dopóki wprzód, Syn ich nie uwolni.

Dowiadujemy się, że dziełem Syna w Tysiącleciu będzie uwolnić tych więźniów ze stanu śmierci. Powie on do więźniów: "Pokażcie się. Wynijdźcie." W ciągu tysiąca lat panowania Mesjasza, wszyscy ci więźniowie wyjdą, a ci, którzy nie okażą się godnymi żywota wiecznego w ciągu owego czasu, powrócą do Sheol. Jest to po prostu inny sposób określenia wtórej śmierci.

KPiO 1913; ang: 329