Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

PAPIESTWO - Względem Palmowej Niedzieli, Wielkiego Piątku i niedzielnego zmartwychwstania.

Jeżeli papiestwo jest Antychrystem, dlaczego trzymamy się, starych tradycji: Palmowej Niedzieli, Wielkiego Piątku i Rannego Niedzielnego Zmartwychwstania?

Gdyby Papiestwo trzymało się Chrystusa czy my mamy zaprzeć się Chrystusa? Nie myślę. Papiestwo otrzymało nie tylko to co jest błędnym; szatan był za mądrym do tego. Jest wiele prawdziwych rzeczy w Papiestwie, lecz jest tam tak dużo błędów, że prawda jest sfałszowana i skażona. Nie są w stanie zrozumieć prawdy z powodu tych błędów. Dziękujemy Bogu, że pozbyliśmy się błędów a trzymamy się prawdy.

Co rozumiemy przez Palmową Niedzielę? Nie myślę że Katolicy ją ustanowili. Jezus ją dał nam parę stuleci przed ustanowieniem Katolickiego kościoła. Gdy Jezus wjechał do Jeruzalem na oślicy, było to wypełnieniem proroctwa Zach. 9:9. Gdy lud słał szaty swoje na drodze i wołał: "Hosanna," kto byli ci, co przeszkadzali? Faryzeusze, nie Rzymskokatolicki kościół. Kto powiedział, pozostawcie ich w spokoju? To był Jezus. Palmowa Niedziela nie była ustanowiona przez Rzymsko-katolicki kościół. Palma reprezentowała zwycięski przejazd Króla przez miasto.

Niekiedy, Bracie Russell, mówisz wykład na ten temat. Czy nie jest to właściwym'? Czasami w wykładzie zwracam uwagę na śmierć naszego Zbawcy. Czy katolicy mi przeszkadzają? Wcale nie.

A jak z Wielkim Piątkiem? Jest to dzień tak dobry dla mnie, jak każdy inny dzień. Jeżeli kto chce obchodzić Piątek, jako specjalną pamiątkę śmierci Chrystusa, nie mam nic przeciw temu. Gdy myślą, że to jest korzystnym dla nich, niech Bóg im błogosławi - niech starają się pamiętać dzień śmierci naszego Zbawcy.

Co rozumiemy przez poranek niedzieli? Nie wiem co to znaczy. Czemuż nie mamy święcić niedzieli, przecież wszyscy interesujemy się nią? Poganie nie interesują się nią. Katolicy święcą Niedzielę Wielkanocną, lecz nic nie wiedzą o Zmartwychwstaniu. Myślą że gdy człowiek umrze, to bardziej żyje niż przedtem. Wiedzą że o zmartwychwstaniu mówi Biblia, lecz nie wiedzą co ono oznacza. Z wszystkich ludzi na świecie, tylko my właściwie pojmujemy i pragniemy zmartwychwstania. Jeżeli są jacy ludzie na ziemi którzy powinni święcić pamiątkę zmartwychwstania, to ja chcę święcić. Jeżeli ktoś sprzeciwia się temu, dlatego że katolicy święcą niedzielę Wielkanocną, to ma prawo sprzeciwiać się. Mamy mieć na pamięci, że każda niedziela przedstawia zmartwychwstanie naszego Pana, i w nadchodzącej dorocznej pamiątce chciałbym słyszeć, że w wykładach jest wspomniany krzyż, ponieważ zadośćuczynienie sprawiedliwości stało się przez ofiarę Pana, złożoną na krzyżu, i że pod nowym zarządem, będzie zmartwychwstanie. Dla mnie zmartwychwstanie i niedziela stają się cenniejsze z każdym dniem.

KPiO 1909; ang: 522