Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OSTATNIE DNI - Zakończenie tego wieku.

Czy znajdujemy się w ostatecznych dniach?

Nie wiem. Może dzień dzisiejszy jest moim ostatnim dniem, ale tego nie wiem. Jeżeli jest ostatnim, w takim razie znajduję się w moim ostatnim dniu. Pytający może ma na myśli: Czy jesteśmy teraz w ostatecznych dniach, jak to wyrażone jest w Biblii. W takim razie pytający wyraził dobrą myśl. Biblia używa tego wyrażenia "ostateczne dni" w zastosowaniu do zakończenia obecnego wieku i wprowadzenia nowego, ponieważ obecny wiek przeminie w wielkim zaburzeniu, a nowy porządek rzeczy zostanie wprowadzony. Dlatego jeden wiek przedstawiony jest jako palony i niszczony, podczas gdy nowe niebiosa i nowa ziemia są wprowadzane. Nowymi niebiosami będzie Kościół w chwale, a nową ziemią będzie nowy porządek społeczny, czyli nowe warunki na świecie. Znajdujemy się teraz w ostatecznych dniach starego porządku i w świtaniu nowej dyspensacji.

KPiO 1916; ang: 430