Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ORDYNACJA - Starszych i diakonów.

Czy wszyscy starsi i diakoni obrani przez zgromadzenie ludu Bożego mają być uważani jako upoważnieni przez, Pana?

Nie. Żaden nie może być uznawany jako od Boga ordynowany, jeżeli nie otrzymał ducha świętego. Gdy zgromadzenie ordynuje, czyli obierze kogoś takiego co nie przyznaje się do zupełnego poświęcenia Się Bogu i nie daje dowodów, że jest spłodzony z ducha świętego, to zgromadzenie takie uczyniło coś, do czego Pan je nie upoważnił. Osoba taka obrana byłaby tylko przedstawicielem danego zgromadzenia, lecz wcale nie przedstawicielem Pana.

Jednak, gdy zgromadzenie rozpoznaje że dany brat ma już upoważnienie od Pana, rozpoznaje również jego sposobność (zdolność) do nauczania i posiadania innych kwalifikacji uzdalniających go do pełnienia służby według Słowa Bożego, wtedy przez obranie takiego brata, zgromadzenie ordynuje go, aby był przedstawicielem zgromadzenia w imieniu Pańskim. Żaden brat nie powinien podejmować służby w zgromadzeniu nie będąc do tego wezwanym, a wezwanie czyli głosowanie zgromadzenia jest naznaczeniem go do danej służby - innymi słowy jest to ordynacja czyli upoważnieniem go do służby czy to na dzień, czy na rok.

KPiO 1916; ang: 521