Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ORDYNACJA - Względem usunięcia upoważnionego.

Czy usunięcie przez Towarzystwo upoważnionego Pielgrzyma, znaczyłoby że on nie może usługiwać w dalszym ciągu?

Wcale nie! W usunięciu Pielgrzyma, Towarzystwo pokazałoby tylko, że z jakiejś przyczyny więcej nie jest reprezentowane przez tegoż Pielgrzyma, i że ono więcej nie jest odpowiedzialne za jego nauki, postępowanie i utrzymanie. Brat Pielgrzym skreślony z listy Pielgrzymów mógłby nadal być bratem i być tak uważanym przez Towarzystwo, lecz więcej nie byłby uważany jako odpowiedzialny przedstawiciel Towarzystwa, a to z powodu jakiejś słabości charakteru, z braku zdolności w nauczaniu, z powodu choroby, albo z jakichś innych powodów, za które Towarzystwo nie odpowiadałoby.

KPiO 1916; ang: 520