Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ORDYNACJA - Pod jaką nazwą?

Czy nazwą stowarzyszenia jest: "The Watch Tower Bibie and Tract Society", czy: "International Bibie Students Association"?

Obydwie nazwy oznaczają to samo. "International Bibie Students Association", "Watch Tower Bibie and Tract Society" i "Peoples Pulpit Association", we wielu względach mają te same znaczenie. Dlaczego są aż trzy nazwy? Dla tej samej przyczyny, jak inne kościoły mają różne towarzystwa - "The Home Missionary Society", "The Christian Endeayor Society", "The Epworth League", itp. Czy nie wykonują oni tej samej pracy i dopomagają ludowi aby żył po chrześcijańsku, itp. Tak jest, dlaczego oni mają różne towarzystwa? Dla tej choćby przyczyny, że każde ma inną gałąź pracy, którą wykonuje.

Tak samo rzecz się ma z nami. Macierzystym stowarzyszeniem jest "Watch Tower Bibie and Tract Society", uprzywilejowane przez prawo stanu Pensylwania. Jego celem jest głosić Prawdę i posyłać misjonarzy, itd. Potrzebny budynek do prowadzenia pracy, był pod nazwą tego stowarzyszenia, ponieważ prawo stanu Pensylwania nie wymagało innej nazwy.

Gdy przeprowadziliśmy się do stanu New York, byliśmy poinformowani, że Watch Tower Bibie and Tract Society nie może posiadać tytułu własności na realnych posiadłościach w stanie New York. Powiedziano nam: Możecie prowadzić pracę w osobisty sposób, lecz nie jako Towarzystwo. Jeżeli chcecie prowadzić pracę tutaj, musicie być zainkorporowani jako Stowarzyszenie. Odpowiedzieliśmy: Bardzo dobrze, zorganizujemy się jako "Peoples Pulpit Association". To jest tylko inna nazwa Watch Tower Bibie and Tract Society, dla prowadzenia pracy stanie New York.

W Anglii byliśmy poinformowani, że nasz Amerykański Czarter nie ma tam żadnego znaczenia. Więc wzięliśmy Czarter pod nazwą "Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma św." Ten Czarter zawiera prawie to samo, co i Czarter, Watch Tower Bible and Tract Society. Te trzy różne towarzystwa były potrzebne zgodnie z ustawami i prawem różnych stanów i krajów.

Dla niektórych spraw, Watch Tower Bibie and Tract Society była właściwą nazwą. Ono jest macierzystym Towarzystwem, i do którego wszystkie datki są nadsyłane. (Od roku 1942 polscy zjednoczeni Badacze Pisma św. znani są pod nazwą "Polish Students Association", czyli "Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego".- Przyp. tłum.)

Peoples Pulpit Association jest jednym z tych trzech, które może prowadzić pracę w stanie New York, a Watch Tower Bibie Tract Society odnosi się do Peoples Pulpit Association, jakby była organizacją niezależną jedna od drugiej. Jednak one działają wspólnie, jak w różnych towarzystwach nominalnych kościołów, które mają prawdopodobnie jednego i tego samego skarbnika.

Całe zarządzenie jest przez Watch Tower Bibie and Tract cięty, a posiłkowe organizacje dopomagają, w pracy. Czasami używamy jedno imię, a czasami drugie, tak jak każdy ma prawo użyć takiej nazwy, która jest stosowna z jego pracą. Jest także stosownie mówić, że jesteśmy Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badaczy Pisma św. Jesteśmy badaczami Pisma św. i pomagamy badaczom Pisma Św. w różnych częściach świata, poprzez książki, finansowe poparcie i inne sposoby. Jest także właściwie używać nazwy Peoples Pulpit Association, w zastosowaniu do tych, którzy są kaznodziejami i pod kierownictwem Watch Tower Bibie and Tract Society.

Innymi słowy, Peoples Pulpit Association nie może prowadzić pracy inaczej, jak tylko przez Watch Tower Bibie and Tract Society. Watch Tower Bibie and Tract Society stanowi zarząd, a Peoples Pulpit Association prowadzi pewną pracę.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma św. nie ma legalnej ważności w Ameryce, tylko w Anglii; Peoples Pulpit Asociation nie ma żadnej ważności w innych stanach, tylko w stanie New York.

W listach naszych i nagłówkach, dajemy tytuł "Watch Tower" itp. dlatego, aby bracia błędnie nie rozumieli nas i nie myśleli, że Watch Tower już więcej nie istnieje. Używamy jedną nazwę i drugą, która się najlepiej nadaje do danego wydziału pracy. Na przykład mamy na tytułowej stronicy "Wykładów Pisma św." nazwę International Bibie Studenta Association, zamiast Watch Tower Bibie and Tract Society, jak poprzednio. Tu mamy odróżniającą nazwę.

Są organizacje "Nauczycieli Biblijnych", "Towarzystwa Rozrzutek" itd.; lecz tutaj mamy nazwę szczególnie stosowną do naszego wydawnictwa, ponieważ ono przedstawia akuratnie myśl, którą chcieliśmy wyrazić.

KPiO 1915; ang: 516