Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Przypisanie - czy zwiększa zasługę Jezusową.

Jeżeli 144000 zostało udoskonalonych przez przypisanie, czy to pomnożyło, czyli zwiększyło zasługę Jezusową?

Wcale nie; ponieważ zasługa ta nie może być zwiększona; ona jest dostateczną teraz. Jeden człowiek zgrzeszył i jeden człowiek umarł za tamtego. To nie potrzebuje być zwiększone, ani też powiększone być nie może. Była ta równoważna cena, życie człowieka za życie człowieka, a przypisanie z tego nam w międzyczasie, nie umniejsza tej ceny, ani też jej nie powiększa. Pan tylko przypisuje nam to; przypisuje nam aby uzdolnić nas do dokonania naszej cząstki.

KPiO 1916; ang: 577