Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Prawo do życia na poziomie ludzkim.

Czy ktoś znajdujący się na ludzkim poziomie, będzie kiedykolwiek miał prawo do życia?

Przy końcu Tysiąclecia, według nauki Pisma Świętego, cała ludzkość będzie przeprowadzona przez pewną próbę. Podczas Tysiąclecia ludzie będą żyć w warunkach korzystnych i cudownych, przy końcu zaś tego okresu On Wielki i Pośrednik odda wszystkich Ojcu. Co to będzie znaczyć? Ojciec jest przedstawicielem sprawiedliwości; gdy tysiącletnie panowanie Chrystusowe skończy się i Chrystus odda królestwo Ojcu to cały świat znajdzie się pod ścisłymi prawami jakie zastosowane były do Adama, pod tymi samymi prawami Bożymi, które stosują się do Aniołów. Nie są to prawa za surowe, niesprawiedliwe, ale są one słusznymi prawami, rozumnymi wymaganiami. Sprawiedliwość obejmie wtedy nadzór nad ludzkością wszyscy będą poddani pewnej szczególnej próbie. Miłosierdzia wtedy nie będzie. Dlaczego nie? Ponieważ wszyscy będą doskonałymi. Niedoskonali ludzie, upadli przez słabość Adama, będą wszyscy podniesieni do doskonałości, przez pośrednicze panowanie Chrystusowe.

Mając te różne doświadczenia poza sobą, powinni wtedy być zdolni utrzymać się w tym stanie doskonałości; albowiem Bóg nie będzie wystawiał jakichkolwiek nierozumnych lub niesprawiedliwych wymagań, którymkolwiek ze Swoich stworzeń.

Tak więc przy końcu Tysiąclecia wszyscy będą poddani próbie, a w Księdze Objawienia mamy pokazane obrazowo, że on stary nieprzyjaciel szatan będzie wówczas rozwiązany i spowoduje pewnego rodzaju pokusę na ludzkość, która wtedy będzie w takim stanie, jak był Adam przed grzechem. Gdy Adam był w stanie doskonałym, Bóg dopuścił na niego próbę i podobnie Bóg dozwoli aby ludzkość była kuszona przez szatana. Którzy wtedy, po wszystkich tych doświadczeniach upadku, odkupienia i restytucji, po otrzymaniu lepszej znajomości Boga i zasad sprawiedliwości, nie będą mogli ostać się w tej próbie, okażą się nieustalonymi w charakterze i niegodnymi wiecznego żywota. Przeto Boskim zarządzeniem jest że ci, co w próbie tej staną po stronie złego, uznani będą za naśladowców szatana, ci zaś, którzy staną po stronie sprawiedliwości, za dzieci Bożych i jako tacy otrzymają żywot wieczny, prawo do życia wiecznego, ci pierwsi zaś będą wytraceni z pomiędzy ludzi, bo prawa do życia mieć nie będą.

KPiO 1916; ang: 575