Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Życie przez zachowanie zakonu.

Jak mógł Jehowa zaofiarować życie przez zachowanie zakonu, ludziom, którzy już byli potępieni pod, Boskim prawem?

Boskie prawo nie działa arbitralnie. Boskim warunkiem zawsze było że człowiek doskonały, któryby zachował Boskie prawo, mógł mieć żywot wieczny. Powodem potępienia Adama było właśnie to, że on nie zachował Boskiego prawa.

Rodzaj jego zaś, odziedziczywszy jego niedoskonałość i zrodzony w grzechu, nie mógł Boskiego prawa zachować. Gdy Bóg zawarł umowę z narodem Izraelskim, to możemy rozumieć, że była to umowa jaką Bóg mógłby zawrzeć z jakimkolwiek stworzeniem. Jakiekolwiek stworzenie, które zachowałoby Boskie prawo, mogło otrzymać żywot wieczny. Tak też Bóg powiedział żydom - wiedząc jednocześnie, że oni nie będą mogli zachować zakonu i że On uczyni dla nich pewne inne zarządzenie; mimo to jednak w tym wszystkim mieści się ta zasada, że ktokolwiek czyniłby te rzeczy, przez nie żyć będzie. Bóg pokazał, że nie potępi ich za to że są dziećmi Adamowymi, ale że są grzesznikami. Jak to i Apostoł powiedział: "Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat i śmierć," przez, czyli w rezultacie czego? Nie w rezultacie tego, że wszyscy są dziećmi tego jednego człowieka, nie! Ale śmierć dlatego, że wszyscy są grzesznymi. My jesteśmy grzesznymi, bośmy dziećmi tego jednego człowieka; lecz gdyby które z dzieci Adama mogło być zrodzone bez grzechu i pozostać bez grzechu, to mogłoby mieć życie przez zakon.

KPiO 1916; ang: 574