Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Czemu Jezus był ukrzyżowany?

Czy potrzebne było dla Jezusa umrzeć na krzyżu za grzechy świata? Jeżeli nie, to czemu był ukrzyżowany? Czy aby zadość uczynić wymaganiom zakonu?

Nie było konieczne dla Jezusa umrzeć na krzyżu, aby zadość uczynić wymaganiom Boskiego prawa przeciwko Adamowi. Adam nie był skazany na śmierć krzyżową, przeto i wykupienie Adama nie wymagałoby tego. Gdy jednak Bóg z wszystkich narodów ziemi wybrał Żydów za Swój naród i zawarł z nimi przymierze, uczynione było zastrzeżenie, że i wielcy przestępcy tego narodu mieli być krzyżowani, przeklęci szczególniejszym przekleństwem. Najwyższym przekleństwem zakonu było: "Przeklęty każdy kto wisi na drzewie." Nic ponadto Żydzi nie mieli czynić, lecz zakon wyszczególnił to jako największe przekleństwo, na ile to tyczyło się narodu żydowskiego. Oni potrzebowali coś więcej, aniżeli reszta ludzkości i dla nich potrzebnym było aby Jezus zachował cały zakon, ponieważ w tym celu narodził się pod zakonem.

Żydzi znajdowali się pod tym zakonem. Nie tylko pod pierwotnym prawem, które nałożyło wyrok śmierci na Adama, ale ponadto Żydzi znajdowali się jeszcze pod Mojżeszowym przymierzem zakonu. Oni więc potrzebowali wykupienia, które obejmowałoby także wszystkie pogwałcenia prawa Mojżeszowego, a prawo to przepisywało, że najgorsi przestępcy mieli być powieszeni na drzewie. To też Jezus, aby zadość uczynić zakonowi, aż do ostatnich granic, musiał umrzeć na drzewie.

KPiO 1916; ang: 573