Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Czy przypisanie było raz za wszystkich?

Czy przypisanie Chrystusowej zasługi Kościołowi było uczynione raz za wszystkich?

Przypisanie uczynione było raz za wszystkich gdy Jezus wstąpił na wysokość i okazał się przed obliczem Bożym za nami. On nie potrzebuje okazywać się za nami codziennie, drodzy bracia, ani potrzebuje okazywać się za tobą, potem za mną, to znowu za kimś innym, ponieważ Ojciec traktuje cały Kościół jako jedną całość i to wszystko było przejrzane przez Boga i przekazane Jezusowi w jednym czasie.

Ojciec dał Kościół Jezusowi, więc On przypisał Swoją zasługę temuż Kościołowi, wszystkim członkom tego Kościoła, wszystkim, którzy podchodzą pod warunki powołania do tegoż Kościoła. To zostawia drzwi otworzone dla każdego, że może wchodzić pod te warunki, aż przeznaczona liczba zostanie wypełniona.

Owe przypisanie więc daje nam obecnie tyle co dawało wiernym wtedy, gdy Jezus okazał się przed obliczem Bożym. A duch święty dany wtedy nie był duchem danym każdemu pojedynczo, ale był to święty duch Boży, dany całemu Kościołowi. Poprzednio było to już dane Jezusowi, jako Głowie ciała, lecz gdy On wstąpił na wysokość upoważnił zlanie tegoż ducha na Kościół, który jest Jego ciałem. To też Jezus powiedział raz uczniom: "Dokąd nie odejdę do Ojca, duch święty nie przyjdzie do was." To pokazuje, że chociaż On już otrzymał ducha świętego, to jednak dokąd nie wstąpił do Ojca i nie okazał się za nami, duch święty nie mógł zstąpić. Duch święty nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Lecz gdy On wstąpił na wysokość przed oblicze Ojca, uczynił tam przypisanie Swej zasługi. "W ręce Twoje poruczam ducha Mego." To było w rękach Ojca jako depozyt. Gdy więc Jezus okazał się przed obliczem Ojca, to jakby powiedział: "Ojcze, Ty masz w rękach dostateczne zadośćuczynienie za grzechy całego świata. Teraz Ja chcę przypisać, chcę użyć tę wartość w zastosowaniu do Kościoła. Nie aby oni z tego coś dostali; nie, bo to ma być za świat, lecz Ja chcę przypisać to członkom Kościoła, aby przykryć ich zmazy, bo inaczej oni musieliby pozostać w świecie i mieć swój dział w tym. Ja tylko przypisuję to im, lecz to nadal pozostanie w Twoich rękach i zamierzone jest ewentualnie za świat". Tak więc, całe to przypisanie uczynione było wtenczas, i za cały Kościół.

KPiO 1916; ang: 572