Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Zasługa złożona w depozycie.

Co znaczy złożenie w depozycie zasługi okupowej ofiary naszego Pana? Kiedy i gdzie jest ta zasługa składana w depozycie?

Nasz Pan złożył zasługę Swej ofiary w depozyt do rąk Ojca, gdy wisząc na krzyżu powiedział: "W ręce Twoje polecam ducha Mego." I wszystko to - ducha żywota - On oddał do rąk Ojca, poruczył to Jemu. Nie mówił, że stosuje to za grzechy; nie mówił, też że stosuje za Kościół, a tylko: "W ręce Twoje poruczam." Pozostawił to w rękach Bożych w takim samym znaczeniu, jak ktoś uczyniłby to z owym milionem dolarów, o czym wspomniałem w poprzedniej odpowiedzi. Pieniądze złożone byłyby w banku, a składający otrzymałby książeczkę bankową, na którą mógłby otrzymać zaliczkę. Pieniądze te byłyby wciąż jego, one wcale nie należałyby do banku. One były tylko poruczone bankowi do czasu. Tak samo Jezus poruczył wszystko w chwili Swego zgonu.

KPiO 1916; ang: 571