Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Przypisywanie zasług w Tysiącleciu.

Czy zasługa Chrystusowa będzie, w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa, przypisana ludzkości w Tysiącletnim Królestwie?

W Tysiącleciu nie będzie żadnego przypisywania zasług Chrystusowych, bo nie będzie żadnych do przypisywania. Dlaczego nie? Ponieważ wszystkie zasługi będą wydane zaraz na początku. Jeżeli coś jest wydane, to nic więcej nie może być z tym zrobione. Na przykład, gdy ktoś miał milion dolarów, którymi zamierzałby ufundować albo operować jakieś poważne dzieło; przygotowałby wszystko na czas i owe milion dolarów byłyby w banku gotowe do zastosowania na ów podjęty cel. Przypuśćmy, że pieniądze te byłyby przekazane pewnemu komitetowi, który danym przedsięwzięciem ma kierować. Z chwilą przekazania tych pieniędzy komitetowi, właściciel ich nie mógłby już z tymi pieniędzmi co innego uczynić; czy nie tak? Tak samo Jezus z chwilą ustanowienia Królestwa przekaże całą zasługę Swej ofiary. Przekaże ją Sprawiedliwości, a Sprawiedliwość przekaże ludzkość Jezusowi. Potem Jezus nie będzie miał już więcej zasług do zastosowania, opisania lub dania komukolwiek. Wszystka zasługa będzie już wydana; wszystka musi być wydana zaraz na początku Tysiąclecia.

KPiO 1916; ang: 571