Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Udział Kościoła.

Czy Kościół jest przewidziany w Okupie i w ofierze za grzech i dlaczego?

Przy rozważaniu tej sprawy, musimy patrzeć na Kościół z dwóch stron. Jeżeli uważamy Kościół łącznie ze stawianiem jego ciała, ofiarą żywą Bogu, to moglibyśmy powiedzieć, że nie jest przewidziany w Okupie, bo członkowie Kościoła nic takiego nie mają, co mogliby dać, jako udział w okupie - są niedoskonałymi. Jeżeli zaś spoglądamy z innego punktu zapatrywania, to jest, że Kościół jako duchowe istoty członkami Ciała Chrystusowego, jedno z Nim, który jest ich Głową wtedy jako członkowie Chrystusa biorą z Nim udział we wszystkim, cokolwiek On czyni, podobnie jak ręka ma udział z głową ponieważ Pismo Święte podaje nam ciało ludzkie za figurę gdy mówi o Chrystusie. Zasługa przez którą został dokonany Okup i zapłacony Boskiej Sprawiedliwości spoczywa jedynie w Jezusie.

Przy ofiarowaniu się Bogu, myśmy nie posiadali tej zasługi, którą miał Jezus. Od czasu jednak gdyśmy zostali przyjęci przez Jezusa za Jego uczniów, On przypisał nam wtedy Swoje zasługi i uczynił częścią Swojej ofiary. W tymże czasie uczynił nas częścią tego, co ma dać Bogu za grzechy całego świata przy końcu wieku ewangelicznego, gdy Kościół, Ciało Jego zostanie uzupełniony i z Nim uwielbiony.

Musimy jednak pamiętać, że z nas nie pozostaje nic ciele ponieważ od chwili, gdyśmy się stali członkami Ciała Chrystusowego, staliśmy się umarłymi, jako istoty ludzkie, danie swej woli, ponieważ jesteśmy Nowym Stworzeniami, stare rzeczy przeminęły, a oto wszystkie nowymi się (2 Kor. 5:17). Powinniśmy także pamiętać, że nie duchowe Ciało Chrystusa jest ofiarowywane, tak jak i Głowa nie była ofiarowana w duchowym stanie.

Ofiarą za grzech było ciało, więc Ciało Jezusa stanowiło Okup a nie nasze ciało. Lecz odkąd Okup został złożony w ręce Sprawiedliwości jako depozyt, a do którego prawo posiada Jezus, zatem Kościół, z powodu stosunku jego do Chrystusa, jest współuczestnikiem wszystkiego co posiada Jezus. Tym sposobem Kościół także staje się uczestnikiem w Okupie, ponieważ jako Oblubienica, Kościół staje się współdziedzicem, biorącym udział z Nim w daniu światu korzyści z Okupu.

My sami nie stanowimy Ofiary za grzech, jak nie stanowimy odkupienia, lecz jedynie jesteśmy przyjęci przez Najwyższego Kapłana. Przyjęcie to jest pokazane w ofiarowaniu przez Niego nas, jako ludzkie istoty, po przypisaniu nam swojej zasługi. Przy końcu tej czynności mamy się stać Nowym Stworzeniem. Lecz nie ma to znaczyć, ażeby cokolwiek należące do Nowego Stworzenia miało być ofiarowane, lecz Nowe Stworzenie ponieważ miało udział z Jezusem w ukrzyżowaniu ciała, będzie także miało udział z Nim, gdy zasługa zostanie przedstawiona Ojcu.

KPiO 1916; ang: 569