Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Odzie sporządzony?

Gdzie okup został sporządzony?

W Boskim Planie Okup został sporządzony od czasu założenia świata; Pismo Święte zapewnia, że Pan nasz Jezus Chrystus według Boskiego zamiaru był Barankiem Bożym, zabitym od założenia świata. (Obj. 13:8). Inaczej mówiąc, okup był sporządzony, gdy została zawarta umowa między Ojcem Niebieskim, a Jego sławnym Logos. Z drugiego punktu widzenia, okup nie został pierwej sporządzony, aż Logos stał się ciałem i doszedł do zupełnego wieku doskonałego człowieka w 30 roku życia.

Dopiero wtedy było możliwe dla naszego Pana rozpocząć służbę zgodnie z Boskim postanowieniem i wydać Siebie na Okup. Lecz On nie wydał Samego Siebie na Okup, aż uczynił Przymierze z Bogiem, które zostało okazane przez, chrzest jako znak zupełnego ofiarowania Swojego życia aż do śmierci. Jednak to nie było jeszcze rzeczą zupełną, ponieważ były pewne warunki do tego przywiązane. Podczas gdy Jezus poddał Swoją Wolę pod opiekę Ojcowską, to jednak miał On ją w swoim posiadaniu, którą dzień po dniu i godzina za godziną wykazywały Jego zupełne poddanie się woli Ojcowskiej. Jego ofiara została dopełniona wówczas, gdy umierając na krzyżu wyrzekł: "Wykonało się." Wtedy okup był dany, to jest okup został sporządzony. Musimy jednak uznać różnicę między sporządzeniem okupu, a daniem lub przyswojeniem, albo wydaniem go okup był sporządzony, gdy Jezus umarł, lecz jeszcze nie był dany w tym znaczeniu, żeby rodzaj ludzki mógł z niego korzystać i był wyswobodzony od śmierci.

KPiO 1916; ang: 568