Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Co do człowieka doskonałego.

Czy człowiek doskonały mógłby dać, czy złożyć za siebie Okup?

Nie! Doskonały człowiek nie mógłby złożyć okupu, chyba na pewnych warunkach, lub umowie uczynionej z Bogiem. Gdyby na przykład znalazł się doskonały człowiek na świecie, to jednak on nie mógłby stać się Odkupicielem Ojca Adama, z wyjątkiem, gdyby go Pan Bóg tak uprzywilejował przez pewne zarządzenie. Sąd Boży musiałby decydować czy jeden człowiek mógłby zastąpić drugiego. W sprawie Pana naszego Jezusa Chrystusa, z rozporządzenia Bożego, On okazał się odpowiednim do dania Okupu jako doskonały człowiek, a wtedy według Boskiego zamiaru i postanowienia. Pan nasz mógł wydać Samego Siebie i z powodu tego postanowienia został przyjęty.

KPiO 1916; ang: 567