Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Zasługa Chrystusowa.

Co znaczy wyrażenie Zasługa Jezusa Chrystusa?

O zasługach Jezusa Chrystusa możemy mówić z różnych punktów zapatrywania. Na przykład: Zasługą Jezusa było, że się stał Człowiekiem w tym, znaczeniu, że to wskazuje na Jego posłuszeństwo Bogu i posłuszeństwo Boskim rozporządzeniom; albo możemy się wyrazić o Jego zasłudze, jako człowieka, że dobrowolnie wyzbył się tego co posiadał, a co było słuszne, prawne i dobre.

Lecz gdy mówimy o zasługach Jezusa Chrystusa względem tego, że On uczynił pojednanie za grzechy świata, wtedy mamy przed sobą zupełnie inną sprawę, a mianowicie: że między Jezusem Chrystusem a Ojcem Niebieskim była uczyniona umowa, na mocy której nasz Pan miał się stać człowiekiem, a następnie to człowieczeństwo oddać, godząc się, aby Jego życie było od Niego odjęte, a to miało znaczyć Jego posłuszeństwo i wierność Ojcowskiej woli, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.

Gdy mówimy o zasługach Jezusa Chrystusa, to mamy na myśli, że na podstawie zasług jakie On posiadał, a które Ojciec Niebieski uznał, gdy Go wzbudził od umarłych, Pan nasz został nagrodzony, a nie tylko przywrócony do poziomu duchowego ale "nader wywyższony" do Boskiej natury. Zatem z tych zasług, którymi został nagrodzony, pozostała pewna część, którą teraz może udzielić innym, na przykład, prawo do żywota ludzkiego, którego On nie stracił przez grzech, ani w żaden inny sposób. To prawo do żywota ludzkiego, o którym mówimy, jako o zasłudze Jezusa Chrystusa, Pismo Święte nas informuje, że zgodnie z Planem Bożym, ta zasługa zostanie zastosowana przez Pana naszego Jezusa Chrystusa na zgładzenie "grzechów wszystkiego świata." (1 Jan 2:2), to jest grzechów Adama i całego rodzaju ludzkiego, który w nim umiera. Zasługa ta należy do naszego Pana i czeka Jego dyspozycji, by mogła być daną we właściwym czasie postanowionym przez Boga.

KPiO 1916; ang: 566