Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Czemu Badacze Pisma Świętego kładą taki nacisk na tę sprawę?

"Okup za wszystkich." Dlaczego Badacze Pisma Św. kładli taki nacisk na ten punkt?

Rozumiemy, drodzy przyjaciele, że Okup jest ośrodkiem w Boskim planie, tak jak piasta jest ośrodkiem w kole. W Boskim planie wszystko obraca się około Okupu. Każdy zarys Jego planu jest bezpośrednio złączony z Okupem, tak, jak każda szprycha złączona jest z piastą. Każdy zarys Boskiej prawdy rozjaśniony jest nauką o Okupie i z tego powodu czynimy ją tak znamienną.

Wierzymy, że ktokolwiek znajduje się w dysharmonii z Okupem, ten jest też w dysharmonii z planem Bożym; a kto prawdziwie jest w zgodzie z Okupem, jest też w zgodzie z całymi Boskim planem. Biblia daje tej nauce pierwsze miejsce. Ona mówi, że "przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, grzech wszedł na świat" i że przez posłuszeństwo drugiego człowieka Jezusa Chrystusa, wykupienie ludzkiego rodzaju zostało dokonane. - (Rzym. 5:12-21). W taki sposób zaspokojoną została te Boska sprawiedliwość, i teraz Bóg może być sprawiedliwym, a jednak usprawiedliwiającym tego który wierzy w Jezusa (Rzym. 3:26). To jest powód naszego kładzenia takiego nacisku na Okup, ponieważ Biblia to czyni. Każda nauka musi być w zgodzie z okupem i z Biblią, bo inaczej jest fałszywą nauką. Gdy poglądy swe pogodzisz z Biblią, to zobaczysz, że wiele nauk przyjmowanych przez ludzi w ogóle są błędnymi naukami.

KPiO 1915; ang: 661