Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OKUP - Człowiek Chrystus Jezus.

Proszę o wytłumaczenie następującego tekstu, szczególnie pierwszej części tegoż "Człowiek Chrystus Jezus, który dał Samego Siebie na Okup za wszystkich." - 1 Tym. 2:5-6

Nasz Pan dał Samego Siebie równoznaczną ceną, czyli Okupem za wszystkich. Zastosowanie tej ceny będzie uczynione w czasie słusznym. W obecnym czasie zasługa tego Okupu była zastosowana za wiernych członków Kościoła, była im przypisana, z powodu ich odwrócenia się od grzechu i wstąpienia w ślady Jezusa. Następny stopień zastosowania będzie nie przypisaniem, ale rzeczywistym daniem tegoż ludności tego świata, podniesieniem ich z niedoskonałości, podczas tysiącletniego panowania Chrystusowego; przywróceniem ich do stanu harmonii z Bogiem, jak był Adam przed upadkiem.

Co do orzeczenia: "Człowiek Chrystus Jezus" - rozumiemy, że człowiek, który dał samego siebie, zdaje się być głównym punktem tego. Ten człowiek, który dał samego siebie, ów Pomazaniec Jezus, który dokończył tego wydania samego siebie na Kalwarii, jest onym "Pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi," pomiędzy Bogiem a ludzkością całego świata. Zgodnie z Boskim planem, w wieku obecnym, zanim rozpocznie się czas podnoszenia ludzkości, Pan sprawuje inne dzieło, które Ojciec zamierzył; mianowicie wybiera braci, nad którymi postanowiony jest za "Wodza ich zbawienia." Ci liczą się jako członkowie ciała Mesjasza, On jest ich Głową - a "Kościół Jego ciałem."

Tak więc, ów człowiek Chrystus Jezus jest Odkupicielem świata; lecz w międzyczasie - jak to jest zaznaczone powyżej - zanim zasługa Jego zostanie zastosowana na świat, świadectwo jest dane niektórym mającym uszy do słuchania, i którzy stali się współofiarnikami z Nim. Ci złączeni z Nim, stanowić będą Onego Proroka, Kapłana, Pośrednika, Króla i Sędziego pomiędzy Bogiem a ludźmi podczas tysiącletniego królestwa.

KPiO 1911; ang: 560