Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OJCOWIE ŚWIECI - Stosunek do Boga w Tysiącleciu.

Czy Święci Ojcowie będą w społeczności z Bogiem w ciągu Tysiąclecia?

Tak. Święci Starego Testamentu będą w społeczności z Bogiem przez nowe przymierze i Pośrednika nowego przymierza, przez całe Tysiąclecie; ale w bezpośredniej społeczności z Bogiem będą dopiero przy końcu Tysiąclecia. Wszyscy, którzy otrzymają błogosławieństwa królestwa Tysiąclecia, muszą otrzymać je przez Wielkiego Pośrednika i przez nowe przymierze, które On zapieczętował krwią Swoją na rzecz każdego narodu, ludu, rodzaju i języka. Święci Starego Testamentu, którzy już udowodnili swoją wierność Bogu, będą mieli specjalne błogosławieństwo w tym, że powstaną doskonałymi w ciele, nie potrzebując osiągać doskonałości stopniowym procesami; pozostaną w doskonałych ciałach ludzkich, a że umysły ich były już w zgodzie z Bogiem, więc i ciała ich będą w zupełnej zgodzie z prawem Boskim od samego początku. Jednak będzie to bardzo korzystne dla tych świętych Starego Testamentu, że pozostawać wciąż jeszcze będą pod nowym przymierzem i pod pośrednikiem, ponieważ mogliby, pomimo całego swego poprzedniego doświadczenia, popełniać pewne pomyłki. Dlaczego? Jak? Ponieważ, o ile ja mogę sądzić, chociaż mieli znaczne doświadczenie, nie mieli tak pełnego doświadczenia, jakie musi przechodzić Kościół.

Między tymi Świętymi Starego Testamentu, jacy wspomniani są w Piśmie Świętym, widzimy nazwisko Samsona. Nie mamy powodu przypuszczać, że Samson był w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa niewiernym Bogu; był on wierny, był posłuszny, miał zupełną wiarę w Boga. Z powodu tych przymiotów uważany jest za zwycięzcę i jako taki będzie uczestnikiem specjalnych błogosławieństw owego czasu; ale powiedzieć, że Samson miał zupełną, obszerną i wszechstronną znajomość wszystkich tych rzeczy, które będą wymagane od doskonałego człowieka, byłoby inną sprawą. Tak więc sądzimy, że będzie zupełnie możliwą rzeczą, iż przy ograniczonym ich doświadczeniu, niektórzy z tych Świętych Starego Testamentu mogliby wciąż jeszcze popełniać pewne mimowolne omyłki pod panowaniem Mesjasza. Jeżeli tak, to krew Przymierza i Pośrednik pomiędzy nimi a Sprawiedliwością Bożą, będą dla nich potrzebne i bardzo korzystne.

KPiO 1911; ang: 13