Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OJCOWIE ŚWIĘCI - O ich zmartwychwstaniu.

Bracie Russell, czy święci Starego Testamentu zmartwychwstaną przedtem zanim ostatni członek Wielkiego Grona przejdzie poza zasłonę?

Przypuszczam raczej, że nie. Ale nie jestem pewien. Powód dla którego nie przypuszczam, aby zmartwychwstali oni zanim Wielkie Grono przejdzie poza zasłonę, jest taki: Cały Kościół Pierworodnych, włączając Małe Stadko, klasę kapłańską i Wielkie Grono, wszyscy ci są pierwszym owocem i mają przypisaną zasługę Chrystusa, a, o ile ja mogę sądzić, przekazanie zasług Chrystusa za grzechy świata, nie może nastąpić prędzej, aż gdy przypisanie jej całemu Kościołowi, zostanie uskutecznione i wszyscy mający dostąpić duchowej natury zostanę zebrani poza zasłoną. Taka jest moja opinia.

KPiO 1914; ang: 15