Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OJCOWIE ŚWIĘCI - O ich zmartwychwstaniu.

Czy zarządzenie Pojednania pozwoli na zmartwychwstanie niektórych Świętych Starego Testamentu, przed zmartwychwstaniem Kościoła?

Sądzę, że Święci Starego Testamentu nie mogą być udoskonaleni dopóki Kościół nie zostanie skompletowany. Ciało Chrystusowe musi koniecznie przejść poza zasłonę, zanim którykolwiek z świętych Starego Testamentu obudzi się. Słowa Apostoła w tym względzie są dosyć wyraźne: "że oni bez nas, nie mogą być doskonałymi." (Hebr. 11:40), co ma oznaczać, udoskonalenie Kościoła musi być pierwsze. Ta sama myśl, podawana jest także w innych miejscach. O Ciele Chrystusowym mowa jest, że dostąpi Pierwszego, czyli Głównego Zmartwychwstania (1 Kor. 15:23, Obj. 20:4-6), nie tylko pierwszego co do znaczenia, lecz także pierwszego co do czasu - "Chrystus pierwiastek." Sądzimy, że zasługa Chrystusowa nie może być zwolniona na zastosowanie jej do kogoś innego, dopóki wszyscy (obydwie klasy Kościoła), którym przypisana jest obecnie, nie ukończą swej drogi.

KPiO 1915; ang: 16