Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OJCOWIE ŚWIĘCI - Ich społeczność z Bogiem.

Kiedy Święci Starego Testamentu będą w społeczności z Bogiem przez przymierze?

Skoro tylko zmartwychwstaną według urządzeń nowego przymierza, wejdą zaraz do społeczności z Bogiem, przez to nowe przymierze; ale w bezpośredniej i osobistej społeczności z Ojcem nie będą, aż dopiero na końcu Tysiąclecia, kiedy Pośrednik nowego przymierza przekaże wszystkie rzeczy Ojcu i nowe przymierze już więcej nie będzie istnieć. Wówczas dopiero będą w osobistej, bezpośredniej społeczności z Bogiem - tak samo jak wy i ja teraz wchodzimy do społeczności z Bogiem przez Chrystusa.

KPiO 1911; ang: 14