Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OJCOWIE ŚWIĘCI - Duchy sprawiedliwych uczynione doskonałe.

Hebr. 12:23. "... i do duchów sprawiedliwych i doskonałych." Do której klasy Paweł się tu odnosi?

Mogą być dwa sposoby zapatrywania na tę sprawę, lecz przytoczymy tylko jeden, który jest właściwy sposób. Nie będziemy też sprzeczać się z nikim, któryby miał inny pogląd, ponieważ Apostoł nie wytłumaczył co miał na myśli, lecz sądzimy, że miał na myśli klasę świętych Starego Testamentu, a przyczyna dla której tak myślimy, jest ta, że on mówił o klasie Kościoła, gdzie indziej.

Zdaje się że on odnosił się do Kościoła, gdy mówił: "Zebranie pierworodnych, którzy są spisani w niebie." To zdaje się, obejmuje w sobie już cały Kościół pierworodnych, tak jak pokolenie Lewiego, jako całość reprezentowało pierworodnych Izraela, a nie kapłanów i tak też to zdanie "do zebrania pierworodnych, którzy są spisani w niebie," włącza Kościół i Wielkie Grono. Jeżeli tedy te dwie klasy są włączone, do jakiej innej klasy mogłoby się odnosić to drugie oświadczenie? Myślą naszą jest, że odnosi się do świętych Starego Testamentu i dowodzi że ich życie, ich duch życia, będzie uczyniony doskonałym, gdy w zmartwychwstaniu powstaną doskonałymi ludźmi, a nie niedoskonałymi, jakimi poszli do grobu.

Większość z rodzaju ludzkiego będzie powstawać, aby stopniowo przychodzili do doskonałości, lecz święci Ojcowie, których liście wtenczas będzie doskonałe, będą mieli ten chwalebny dział, dlatego, że ich serca były już doświadczone w czasie przeszłym.

KPiO 1913; ang: 15