Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OJCOWIE ŚWIĘCI - Odnośnie wtórej śmierci.

Czy byłoby możliwe dla Ojców świętych umrzeć śmiercią wtóra?

Ja nie myślę. W czasie, gdy żyli ci święci mężowie, Bóg nie dał światu żadnej obietnicy, a ponieważ nie byli uwolnieni od śmierci Adamowej, więc nie mogli ulec śmierci wtórej. Potrzeba było, żeby Chrystus umarł za grzech Adama i powstał od umarłych, aby mógł być sędzią żywych i umarłych; dopiero wtedy było możliwe wydostać się z pod władzy śmierci Adamowej, a wydostawszy się z pod władzy tej śmierci, wtedy dopiero stało się możliwe umrzeć śmiercią wtórą.

KPiO 1907; ang: 11