Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OGŁOSZENIE - Jaką nazwę przybrać?

Pod jaką nazwą lokalne zgromadzenia powinny ogłaszać swoje zebrania, tak, aby uniknąć zamieszania z powodu używania licznych nazw, jak "Brzask Tysiąclecia", "Wierzący w pojednanie", "Wierzący w okup", "Badacze Pisma świętego" itp.

Sprawa ogłoszeń sprawia nieco trudności, nie tylko nam samym, ile raczej w tym, że możemy być źle zrozumiani przez drugich. "Kościół Boży"; "Kościół Boga żywego"; "Kościół Chrystusowy"; którakolwiek z tych nazw byłaby stosowna dla nas, lecz znajdujemy, że różne denominacje już przyswoiły sobie te nazwy; nie iż rozumiemy, że one miały prawo, przyswoić je sobie, lecz czy miały lub nie, my nie chcemy się o to sprzeczać. Zatem, trudno by nam było wydać decyzję dla wszystkich zgromadzeń; niechaj każde zgromadzenie zadecyduje dla siebie.

KPiO 1909; ang: