Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OFIARA - Czym jest ofiara?

Co jest ofiarowane przez tego, który jest spłodzony z ducha do członkostwa w Ciele Chrystusowym?

W jednym znaczeniu tego słowa, nikt nie czyni żadnego ofiarowania oprócz Najwyższego Kapłana. To co my czynimy, jest poświęceniem woli naszej, i przedstawieniem ciała naszego, by ono mogło stać się ofiarą żywą, czyli aby Najwyższy Kapłan mógł uczynić z niego ofiarę. Powinno być to łatwo zrozumiane, że samo zabicie bydlęcia nie stanowi jeszcze ofiary, Żydzi zabijali tysiące bydląt na pokarm, tak jak my to czynimy dzisiaj, lecz bydlęta te, będąc zabite, przez to samo nie stanowiły ofiarę. Ofiara nie może być ofiarowaną w inny sposób, a jedynie przez zarządzenie Boże; i On rozporządził, że ofiary miały być dokonywane tylko przez kapłana. Kapłan, który składał ofiary według żydowskiego zakonu, był Najwyższym Kapłanem, inni byli tylko asystentami, i zajmowali miejsce po Jego śmierci. Ten najwyższy kapłan był figurą na Jezusa; i tylko Jezus jest Tym, który może ofiarować pozafiguralne ofiary. - Wszyscy zaś naśladowcy jedynie oddają samych siebie Jezusowi.

To oddanie samego siebie w figurze, pokazane było w koźle, który był przywiązany przy bramie Namiotu zgromadzenia. Innymi słowy, osoba taka oddaje się, odłącza i poświęca sama siebie jako ludzką istotę. Kiedy Jezus przyjmuje taką osobę, uznaje jej poświęcenie, przypisuje jej własną zasługę, i przedstawia ją Ojcu, wtedy przyjęcie Ojcowskie jest zamanifestowane przez Syna, Najwyższego Kapłana i przez spłodzenie duchem świętym. Od tego czasu taka osoba staje się członkiem Ciała Chrystusowego i jej imię jest wpisane do Barankowej Księgi Żywota, skąd nie będzie wymazane, jeżeli pozostanie wierne aż do śmierci.

KPiO 1916; ang: 613