Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

OFIARA - Dlaczego Kościół musi ofiarować się?

W jakim celu były ofiary składane na ołtarzu? Dlaczego Kościół znajduje się na ołtarzu z Panem, jak to wyraził ap. Paweł w liście do Rzym. 12:1, "Proszę was tedy bracia przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą." Dlaczego nas Bóg zaprasza, abyśmy stawiali ciała nasze ofiarą żywą z Chrystusem jeżeli Chrystus już zapłacił dostateczną cenę okupu za grzechy całego świata?

Ojciec zaprasza nas do uczestniczenia w cierpieniach Chrystusowych, dlatego ażebyśmy mieli udział w Jego chwale; albowiem "jeśli cierpimy z Nim, będziemy mogli z Nim królować - jeśli z Nim umrzemy, będziemy z Nim żyli."

Jak nasz Pan został powołany do ofiarowania, podobnie ma się rzecz z Kościołem. Aby znaleźć się godnym, Pan nasz musiał pozostawić chwałę, jaką miał u Ojca i musiał wypełnić wszystko co Ojciec od Niego wymagał. Tylko taką drogą mógł On otrzymać wystawioną nagrodę. Podczas wieku Ewangelii Kościół jest zaproszony do wejścia z Nim w Przymierze. Ale z natury jesteśmy grzesznymi "dziećmi gniewu jako inni," to jednak jesteśmy usprawiedliwieni przez Jego zasługę, co umożliwia nam mieć udział w Jego cierpieniach i w Jego ofierze.

Jaki w tym jest cel? Dlaczego miało tak się stać? Dlatego, że jedynie w ten sposób możemy być z Nim na duchowym poziomie. Jeżeli byśmy zachowali ludzką naturę, nie moglibyśmy nigdy dostać się do nieba. Nikt nie dostanie się do nieba, oprócz klasy ofiarowanych. Ci, którzy nie zostali spłodzeni z ducha, nigdy nie będą mieć udziału w niebiańskim błogosławieństwie, natomiast otrzymają ziemskie błogosławieństwa, jeżeli w ogóle co otrzymają.

Oni zachowają swą ludzką naturę i w słusznym czasie będą udoskonaleni, lecz którzy obecnie otrzymali zaproszenie do ubiegania się za Oblubienicę Chrystusową, zaproszeni są do uczestniczenia z Nim w ofierze. Nasz Pan poświęcił ziemską naturę i jej prawa. Wszyscy, którzy pragną należeć do klasy Oblubienicy, muszą poświęcić swe ciała, ziemską naturę, jej prawa itd. aby mogli uczestniczyć z Nim w niebiańskiej duchowej naturze.

KPiO 1911; ang: 610